Projecte

El projecte Colònies i Educaciós’ha estructurat a partir de cinc eixos bàsics de treball, amb un seguit d’actuacions concretes per a cadascun d’ells. Aquí en teniu el resum.

Eix A. Relació amb l’administració

El desenvolupament dels projectes educatius a les cases de colònies i de la seva activitat van estretament lligats a diferents àmbits de l’administració pública amb la qual el sector s’hi ha de relacionar per raons purament competencials, però també per la voluntat inequívoca d’oferir serveis de qualitat i de contribuir als valors educatius i culturals del país. Per aquesta raó es preveuen actuacions concretes per consolidar els llaços existents i per formalitzar espais de relació que lliguin la xarxa de cases de colònies amb la Direcció General de Joventut, amb el Departament d’Ensenyament, els Consells Comarcals i amb l’administració local.

Acció A.1. Grup de contacte amb el Departament d’Ensenyament.
Generar un grup de contacte estable amb el Departament d’Ensenyament per estudiar possibles vies d’integració formal de les estades en cases de colònies al sistema educatiu, a partir dels materials i resultats obtinguts en la resta d’accions a desenvolupar. El mateix grup que es reunirà periòdicament, farà seguiment i avaluació de l’aplicació d’aquestes vies.

Acció A.2. Estímul i gratificació als docents.
Estudi i aplicació de possibles mesures d’estímul i gratificació als docents per participar o organitzar estades en cases de colònies des dels respectius centres.

Acció A.3. Campanya institucional.
Campanya institucional de promoció i defensa de les cases de colònies com a element significatiu de l’oferta pedagògica catalana.

Acció A.4. Presència als PEC
Introducció de les estades en cases de colònies en els Plans Educatius de Ciutat vigents a Catalunya.

Eix B. Desenvolupament acadèmic

La construcció teòrica sobre l’aportació pedagògica de les cases de colònies compta amb nombroses aportacions de mèrit, però gairebé sempre han estat deslligades entre elles i desenvolupades de forma puntual, sense continuïtat. És per aquesta raó que es planteja una relació estable amb les instàncies acadèmiques que poden garantir la creació d’espais de recerca i estudi estables i que validin amb les seves investigacions i anàlisis el treball educatiu del sector de les cases de colònies.

Acció B.1. Validació acadèmica de les cases de colònies
D’acord amb un o diversos centres universitaris o grups de recerca, elaboració metodològica de l’aportació pedagògica de les estades en cases de colònies per als diferents nivells del sistema educatiu. El document resultant d’aquest treball es sotmetrà a l’avaluació i eventual consens dels agents del sector i es proposarà posteriorment al Departament d’Ensenyament per tal que obtingui algun nivell de reconeixement oficial com a pauta de treball recomanada per als centres d’ensenyament.

Acció B.2. Cases de colònies al currículum escolar
Elaboració d’una proposta d’introducció de les experiències vivencials de les estades en cases de colònies en el currículum escolar. Establir pautes per a la elaboració de materials pedagògics adequats per a treballar continguts del currículum escolar en les cases de colònies.

Acció B.3. Formació de docents
Creació d’una oferta formativa per a docents per aprofitar i optimitzar els recursos propis d’una casa de colònies, tant com a formació continuada i complementària com integrada en els ensenyaments universitaris (mòduls, monografies o assignatures).

Acció B.4. Estudi històric i pedagògic
Recerca històrica i pedagògica, amb presentació i publicació posterior, sobre la gènesi i varietats del model pedagògic derivat de la pràctica estable de les estades en cases de colònies a Catalunya.

Eix C. Posicionament públic i social

Els valors que es treballen i s’impulsen des de les cases de colònies són genèricament coneguts per la ciutadania, però d’una forma molt tèbia, i en escasses ocasions s’obté un reconeixement proporcional a la seva dimensió educativa i econòmica real. Cal treballar específicament la difusió i la promoció social dels espais de convivència i aprenentatge cívic que són les cases de colònies i incidir específicament en els mitjans de comunicació.

Acció C.1. Reconeixements
Institució de premis o reconeixements als centres o docents que elaborin bons projectes d’aplicació pedagògica des de cases de colònies.

Acció C.2. Campanya conjunta de difusió
Campanyes de periodicitat anual de difusió de l’oferta de la xarxa, compartida per totes les patronals del sector.

Acció C.3. Presentació d’estudis
Presentació pública de treballs de recerca i divulgació (en especial els derivats de l’acció B.4.) dels projectes educatius a les cases de colònies.

C.4. Servei de comunicació estable
Servei de comunicació puntual i compartit, que en determinats moments de l’any, i de forma periodificada, llanci missatges comuns de promoció de l’oferta de les cases de colònies via xarxes socials, mitjans de comunicació i en l’entorn institucional, públic i privat.

Eix D. Promoció de sinèrgies

Els actors socials i educatius que valoren i reconeixen el paper de les cases de colònies són nombrosos, però en escasses ocasions s’han posat de costat per defensar-ne la continuïtat i el progrés. Així, organitzacions pedagògiques, de docents, grups d’estudi i recerca, federacions d’associacions de pares i mares i tota mena d’institucions que giren al voltant de l’educació tenen un gran potencial d’actuació si arriben a compartir esforços i objectius operatius en aquest camp. Cal plantejar, per tant, generar accions comunes que desvetllin aquest potencial.

 Acció D.1. Consell Assessor
Creació d’un Consell Assessor o Grup de Treball per a la promoció del model pedagògic de les cases de colònies, en el qual s’hi integrin totes les institucions que potencialment tinguin relació amb el sector (patronals, associacions, federacions d’ampas, moviments pedagògics, fundacions vinculades, institucions pedagògiques, grups de recerca, etc.). Aquest consell seria espai de debat i reflexió, de recollida de propostes i de validació de les accions impulsades pel projecte.

Acció D.2. Grup Director
Creació d’un Grup Director del projecte, integrat per representants de les patronals del sector, que liderarà, coordinarà i impulsarà tota l’activitat del projecte Colònies i Educació, que dirigirà el Consell Assessor i que interlocutarà amb l’administració.

Acció D.3. Grup Tècnic
Grup Tècnic d’estudi entre el Departament d’Ensenyament i el projecte Colònies i Educació per valorar possibles normatives, de regulació o de construcció de projectes, i models amb algun grau d’oficialitat per integrar la xarxa de cases de colònies i els seus projectes en el sistema educatiu.

E. Desenvolupament del model

Visualitzar les cases de colònies com a sector econòmic i avaluar el seu pes relatiu en els entorns d’activitat en què es mou dona una ràpida idea també dels seus potencials. Cal generar, per tant, instruments formatius, de coneixement i anàlisi del propi sector per projectar-ne el futur amb anticipació i capacitat de planificació.

En aquest àmbit, a més, té un especial interès fer evident l’aportació del sector de les cases de colònies com a generador de nova ocupació per als joves. Les figures professionals necessàries per a la gestió amb qualitat dels serveis propis d’una casa de colònies són especialment indicades per afavorir la incorporació dels joves al mercat de treball amb una primera ocupació. El perfil majoritari d’aquests joves professionals, a més, respon al d’un nivell de formació elevat, de manera que atén a un col·lectiu especialment afectat per l’atur.

Acció E.1. Marca de qualitat
Elaboració d’un projecte per a la creació d’una marca de qualitat Colònies i Educació (denominació provisional) per a aquells centres que incorporin de forma sistemàtica les estades en cases de colònies al seu currículum.

Acció E.2. Guia pedagògica
Elaborar una guia pedagògica per a docents per aprofitar les aportacions educatives formulades des dels equipaments de les cases de colònies.

Acció E.3. Bones pràctiques
Crear una guia de bones pràctiques en el treball de matèries curriculars en cases de colònies.

Acció E.4. Catàleg
Crear formalment un catàleg de cases de colònies que, amb independència de la naturalesa de la seva titularitat, reuneixin un seguit de criteris d’especial adequació per al treball escolar.

Acció E.5. Proposta normativa
Esbossar un desenvolupament normatiu que estableixi un seguit de recomanacions pedagògiques i incentius per al foment de l’ús de les cases de colònies per part dels centres escolars.

Acció E.6. Impacte econòmic
Estudi d’impacte econòmic del sector, que en dimensioni l’abast (quantificar instal·lacions, empreses o institucions gestores, característiques organitzatives, volum de contractació, generació d’activitat econòmica paral·lela…).

Acció E7. Jaciments d’ocupació
Disseny de programes afavoridors de la contractació de professionals per al sector, especialment adreçats als joves, amb mesures d’estímul a les empreses o entitats contractants (subvencions, ajuts a la formació, reducció o exempcions impositives, etc.).

 

Una resposta a Projecte

  1. Retroenllaç: Converses amb la Universitat de Vic | Colònies i Educació

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s