Formulari d’inscripció

En complimentar aquest formulari, la persona titular opta al Premi Interuniversitari Colònies i Educació, edició 2019.

El treball amb el qual s’opta al premi s’ha d’enviar en format pdf a través de correu electrònic a l’adreça coloniesieducacio@gmail.com abans del dia 30 de juny de 2019. En el cas que el treball no hagi estat enviat en aquesta data, es considerarà que el titular renuncia al premi.

La complimentació d’aquest formulari implica l’acceptació de les Bases del premi.